Kontakt

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


Adres:
65-616 Zielona Góra
ul. Prof. Szafrana 4


Email:
zielonagora@ospsbhp.pl


Telefon:
Tel: 605 512 706